Tanma Chunyi
Tanma Chunyi
查看原始资料及大图
NULL
关于护法-Tanma Chunyi
Tan ma chu nyi, the Twelve Tanma Chunyi goddesses of Tibet, subjugated by Padmasambhava in the 8th century.

更多来自喜马拉雅网站的学术资料
展开
-------------------------------------

编号:HAR0438

中文名称:Tanma Chunyi

英文名称:Tanma Chunyi

标签:护法

面数:1

主脸脸型:寂静相

脸色:白

主脸眼数:2

头饰:宝冠

手数:2

手持物:宝瓶 箭

翅膀:否

腿:2

坐骑:马

姿态:骑姿

身色:白

特殊身饰:袍子 靴子

双身:否

Tanma Chunyi相关主题

护法-Tanma Chunyi

护法

点击查看所有Tanma Chunyi拍卖记录