Chang Shon
Chang Shon
查看原始资料及大图
关于护法- Chang Shon
出自Cho Tradition。 

更多来自喜马拉雅网站的学术资料
展开
-------------------------------------

编号:Har1203

中文名称:Chang Shon

英文名称:Chang Shon

标签:护法

面数:1

主脸脸型:忿怒相

脸色:黑

主脸眼数:3

头饰:啊都没戴 发髻

手数:2

手持物:颅碗 钺刀

翅膀:否

腿:2

坐骑:狼

姿态:游戏坐

性特征:乳房

身色:黑

双身:否

Chang Shon相关主题

护法- Chang Shon

护法

点击查看所有Chang Shon拍卖记录